โครงข่ายเยาวชนต้นกล้า : ศูนย์กลาง เข็มทิศ และก็บ้าน สำหรับหัวหน้าเยาวชนด้านป่าดง

จังหวัดเพชรบุรี, เมืองไทย, 19-23 เดือนตุลาคม2010: คุณได้โอกาสหลายครั้งไหม ที่กำลังจะได้อยู่ภายในห้องที่เต็มไปด้วยคนแก่ในวัยเริ่มที่มีพรสวรรค์ พูดจาว่องไว และก็มีความประจักษ์แจ้งทราบตัวเองอย่างดีเยี่ยม ทำให้ท่านมีความคิดว่าคุณยังมิได้ทำอะไรให้สังคมเท่าไรนักเท่าที่คุณน่าจะทำ เพื่อโลกนี้น่าอยู่เพิ่มขึ้น

ภายหลังจากได้ร่วมกิจกรรมของค่ายโครงข่ายเยาวชนต้นกล้า (Young Seedlings Network Camp หรือ YSN ) วรธัช แก้วทรัพย์สิน คนเขียนข่าวโทรทัศน์ ของโทรทัศน์ไทย (Thai PBS) ได้ร่วมแบ่งปันความเชื่อถือของเขาซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกันเป็น “ผมเชื่อมาเสมอว่า โลกนี้มีคน 2 ชนิด จำพวกอันดับที่หนึ่งเป็น พวกที่มีหัวดวงใจไม่เต็มที่ ส่วนชนิดลำดับที่สองเป็น พวกที่เปลี่ยนโลก ผมรู้สึกริษยาพวกท่านทุกคน ด้วยเหตุว่าคุณเป็นพวกที่ทำให้โลกเปลี่ยนได้

โครงงานโครงข่ายเยาวชนต้นกล้า (YSN) ปรับปรุงขึ้นโดยแผนงานเมืองไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC – The Center for People and Forests’ Thailand Country Program) แล้วก็ได้รับการช่วยสนับสนุนงบประมาณประมารจาก มูลนิธิประเทศไทยกัมมาจล YSN มีบทบาทสร้างเสริมช่องทางให้แก่เยาวชนที่พึงพอใจด้านการจัดการป่าดงชุมชน ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี เริ่มตั้งแต่ธ.ค. พุทธศักราช 2553 กิจกรรมมากมายที่ YSN ได้จัดขึ้นมีตั้งแม้กระนั้น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อการเปลี่ยนลักษณะของอากาศ การฝึกอบรมหัวข้อการวัดคาร์บอน ไปจนกระทั่ง การวางเป้าหมายการจัดการป่าดงชุมชน การฝึกอบรมด้านการจัดการ รวมทั้งการฝึกอบรมหัวข้อการจัดแจงระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมกลุ่มนี้เน้นกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมได้สนทนารวมทั้งคิดพินิจพิจารณาเกี่ยวกับหน้าที่หน้าที่ที่พวกเขาสามารถทำเป็นที่บ้านของตัวเอง แล้วก็จุดสำคัญของอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของพวกเขา กิจกรรมปัจจุบันเป็น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการทวนบทเรียนแล้วก็การเขียนรายงาน เป็นระยะเวลา 5 วัน สำหรับในการสัมมนาคราวนี้ คนเขียนได้มองเห็นชุมชนหลายชุมชนเข้ามารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อเยาวชนต้นกล้าต่างด้วยกันมุ่งทวนบทเรียนของปีที่ล่วงเลยไป